Menu

Upload thêm tài liệu vào trang Download

 Theo đề nghị của một số thành viên về các tài liệu chuyên dụng cho công việc setup nhà hàng, Kinh Doanh Nhà Hàng tiếp tục upload một số văn bản, biểu mẫu để sử dụng trong quá trình setup gồm:

Tài lệi setup nhà hàng
– KDNH_Danh sách các công việc setup nhà hàng
– KDNH_Bản kế hoạch khai trương nhà hàng
– KDNH_Kế hoạch đầu tư nhà hàng
– KDNH_Danh sách in ấn
Văn bản, biểu mẫu quản trị nhà hàng
– KDNH_Nội qui nhà hàng
– KDNH_Mẫu hợp đồng Bếp khoán
Tài liệu quản trị nhân sự
– KDNH-quyết định bổ nhiệm chức danh
– KDNH_quyết định buộc thôi việc
– KDNH_quyết định phạt
Các thành viên hãy vào tải về sử dụng! type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *