Chào bạn thành viên!

( Nếu chưa phải là Thànhviên, bạn không thể tải tài liệu, đăng ký )

Hãy đọc kỹ các qui định dành cho Thành viên:
Tôi đã đọc, tôi muốn vào trang chủ  , trang download  ngay!
1. Thành viên mới: Bạn phải bổ sung ngay các thông tin sau trong vòng 10 ngày sau lần đăng nhập đầu tiên:
– Họ tên thật theo CMT/ passport. Năm sinh. Số CMT hoặc passport
– Địa chỉ liên hệ.
– Nơi làm việc: (Công ty, nhà hàng, dự án, trường học, …), địa chỉ nơi làm việc, số điện thoại.
– Chức danh: (vị trị công việc)
– Số điện thoại  riêng: (mobile phone, máy bàn).
Lưu ý: Các thông tin trên là bắt buộc. Website sẽ ngừng tài khoản của bạn nếu bạn không bổ sung các thông tin trên đúng thời hạn hoặc các thông tin trên không đúng sự thật.
2. Bạn không được thực hiện các hành động sau:
– Để lộ, chuyển hoặc bán lại thông tin tài khoản truy cập sang người khác. Bạn là người duy nhất có quyền truy cập tài khoản của bạn.
– Bán lại thông tin, tài liệu của website cho người khác hoặc phổ biến lên những website khác.
– Có những phát ngôn, hành động chống phá website kinhdoanhnhahang.com
Website sẽ ngừng tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm các điều khoản trên.
Admin.
Tôi đã đọc xong, tôi muốn vào trang chủ  , trang download ! type=’text/javascript’>