Menu

Thu mua

Ngay khi bạn bắt đầu khởi động làm nhà hàng, bạn đã bắt đầu mua sắm.
Mục đích của hệ thống quản trị và thực hiện mua sắm là đảm bảo một qui trình cung cấp thực phẩm, đồ uống và tất cả những gì nhà hàng cần được thực hiện liên tục với một chi phí thấp nhất và chất lượng tốt như yêu cầu.
Các vấn đề cần đặt ra cho vấn đề thu mua là:
– Cần mua những loại thực phẩm, đồ uống, thiết bị dụng cụ, … nào?
– Chất lượng của từng loại được yêu cầu ra sao?
– Điều kiện giao hàng thế nào? bao giờ? giao như thế nào?
– Nhà cung cấp nào có giá tốt nhất với chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu nhất?
Trong thực tế thì công việc thu mua (mua sắm ) của nhà hàng rất phức tạp và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, am hiểu tính thị trường của sản phẩm. Thực phẩm, đồ uống, dụng cụ … còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính theo mùa, số lượng yêu cầu, vận chuyển, đặc thù sản phẩm, thương hiệu, quy trình thanh toán …

type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *