Menu

Thông báo gửi Thành viên

Kính gửi các Thành viên,
Hiện nay website đang  nâng cấp một số tiện ích, do vậy có thể ảnh hưởng đến quá trình đăng nhập của các thành viên và thay đổi một số tài liệu, thay đổi về trang Download.

Việc nâng cấp sẽ sớm hoàn thành trong vài ngày tới, các Thành viên sẽ đăng nhập bình thường.
Trân trọng! type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *