BẠN PHẢI LÀ THÀNH VIÊN MỚI XEM VÀ TẢI ĐƯỢC CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG!
Các phương pháp đăng ký thành viên:
1. Thanh toán tài trợ phí thành viên qua Paypal. (Xem hướng dẫn cuối trang)
2. Thanh toán chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản. (Xem hướng dẫn cuối trang)
—————————–
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Being Pro Managers – Getting Success Owners

– Trở thành Quản lý nhà hàng chuyên nghiệp và Người chủ thành công!
Tài trợ 45 USD/ năm. 
– Bạn được quyền xem tất cả nội dung các bài viết và tải tài liệu trong website.
– Tất cả các bài viết và tài liệu download hỗ trợ cho công việc như văn bản, các form mẫu
quản lý điều hành, tiếp thị kinh doanh Nhà hàng.
– Tất cả các bài viết đặc biệt và các bí quyết về đầu tư, kinh doanh nhà hàng dành cho người chủ nhà hàng hoặc quản lý cấp cao.
– Tất cả các tài liệu luôn được cập nhật theo xu hướng ngành nhà hàng trong nước và biên dịch từ các tài liệu chuyên ngành mới nhất của nước ngoài.
– Trao đổi kinh nghiệm, tài liệu không giới hạn với website.
– Đặc biệt: Xem kết quả các chương trình khảo sát tư liệu thường niên phục vụ cho mục đích đầu tư kinh doanh nhà hàng.
– Giúp bạn nắm chắc hoạt động, tiến đến thành công hơn nữa!
Bấm vào biểu tượng Paypal sau để bắt đầu:
[s2Member-PayPal-Button level=”3″ ccaps=”” desc=”Gold” ps=”paypal” cc=”USD” ns=”1″ custom=”www.kinhdoanhnhahang.com” ta=”0″ tp=”0″ tt=”D” ra=”45″ rp=”1″ rt=”Y” rr=”1″ image=”default” /]
——————————-
Hướng dẫn chuyển phí tài trợ:
1. Để chuyển qua Paypal: bạn phải có một tài khoản Paypal. Đăng ký rất dễ dàng tại: www.paypal.com
(Xem thêm các phương pháp tạo tài khoản Paypal trên Google search).
Sau khi chuyển thành công qua cổng Paypal, hệ thống sẽ tự động thông báo với bạn mọi việc còn lại, bạn hãy kiểm tra email (bạn dùng để đăng ký) để hoàn thành đăng ký.
2. Chuyển khoản đến TK:
Member: 900.000 VND ( US$ 45)
NGUYEN THI UYEN NGOC
TK: 0371003953427
VCB CHI NHANH TAN DINH – TP HCM
Sau khi chuyển khoản, bạn hãy gửi email đến kinhdoanhnhahang@gmail.com xác nhận theo mẫu:
– Họ tên:
– Số điện thoại liên hệ:
– Số tiền chuyển:
– Chuyển vào TK:………………………../ ngày …/…/…
– Mục đích chuyển tiền: Tài trợ cho hoạt động thành viên: …
– Tôi muốn đặt tên truy cập (user) : ………….. pass: ………………..
– Xác nhận: Tôi hoàn toàn tự nguyện thực hiện.
KDNH sẽ kiểm tra TK và thực hiện active tài khoản thành viên của bạn ngay.
Ghi chú: Sau khi bạn đã thực hiện xong việc đăng ký và trở thành Thành viên, kinhdoanhnhahang.com sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả lại tài trợ phí nếu các thành viên bị ngừng tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn do vi phạm qui định của website. type=’text/javascript’>