Menu

Thái độ của nhân viên tham gia làm việc nhóm như thế nào?

Làm việc nhóm là chìa khóa xây dựng một đội ngũ nhân viên ổn định, làm cho hoạt động của nhà hàng được tốt hơn. Mỗi một nhân viên nhà hàng cần hiểu rõ sự quan trọng của làm việc nhóm và tự rèn luyện mình có thái độ tích cực với tập thể bằng các hành động như sau:

Hưởng ứng và chấp hành các định hướng, đào tạo làm việc nhóm của cấp quản lý.
Tích cực tham gia các công việc chung, các cuộc thảo luận ở nơi làm việc và sẵn sàng tình nguyện đối với các công việc.
Chia sẻ những kỹ năng mà bạn đã học được từ kinh nghiệm làm việc và các buổi đào tạo kể cả trong quá khứ cho đồng nghiệp.
Chủ động để giúp đỡ đồng nghiệp đang gặp khó khăn bằng cách hướng dẫn họ làm thế nào để xử lý các nhiệm vụ.
Cố gắng để thỏa hiệp khi phải đối mặt với quan điểm trái ngược bằng cách tôn trọng ý kiến ​​đồng nghiệp khác.
Không sử dụng riêng kiến ​​thức của bạn để xử lý công việc tốt đã chọn hoặc được giao và để đồng nghiệp khác xử lý các công việc khó khăn. type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *