Menu

Tài liệu download mới bổ sung

Kinhdoanhnhahang.com: Tài liệu gồm một số mẫu quản trị chuyên về Bar- đồ uống bằng Tiếng Anh có nội dung như các bước để setup bar, quản lý kho đồ uống, Viết tắt của các loại đồ uống (trong danh sách quản lý), quản lý giá vốn và lợi nhuận đồ uống, và một tài liệu ngắn về table setting…
 
– Bảng định giá/lợi nhuận đồ uống
– Quản lý đồ uống Bar
– Hợp đồng tiệc (english)
– Kiểu bàn tiệc (english)
– Khảo sát chất lượng dịch vụ (english)
– Mẫu xin góp ý của khách hàng (english)
– Thực đơn món Tết (sưu tầm) type=’text/javascript’>

3 Comments
  1. NVL
  2. Du
  3. trang tran

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *