Menu

Tài liệu mới được cập nhật tại trang Download

 (kinhdoanhnhahang.com). Tài liệu mới được cập nhật tại trang download theo yêu câù của một số thành viên. Các bản tài liệu này chỉ dành cho các Thành viên của kinhdoanhnhahang.com

Văn bản, biểu mẫu quản trị nhà hàng
– KDNH_Quy định tiếp khách
– KDNH_Quy định làm việc
Tài liệu quản trị nhân sự
– KDNH_Form tuyển dụng
– KDNH_Tài liệu đào tạo đặc biệt
– KDNH_Bản đánh giá phỏng vấn
Tài liệu quản trị tài chính
– KDNH_Phân công nhiệm vụ kế toán nhà hàng
– KDNH_Quy định kiểm soát quy trình order
Tài liệu kinh doanh, marketing
– KDNH_Bản kế hoạch cho lễ Giáng sinh
Tài liệu ngoại ngữ
– JD_F&BserviceManager.
– JD_Waiter-waitress type=’text/javascript’>

One Response
  1. pphuong

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *