Menu

Tài liệu download mới bổ sung

KDNH đã bổ sung một số tài liệu tại trang Download.
Tài liệu gồm một số mẫu quản trị chuyên về Bar- đồ uống bằng Tiếng Anh có nội dung như các bước để setup bar, quản lý kho đồ uống, Viết tắt của các loại đồ uống (trong danh sách quản lý), quản lý giá vốn và lợi nhuận đồ uống, và một tài liệu ngắn về table setting…

1. Steps to start
2. Stocking your Bar
3. BOCB
4.Standard drinks and products abbreviations
5. Table setting type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *