Menu

Tổng hợp các hạng mục chính khởi đầu

Sau bước chuẩn bị địa điểm, tìm kiếm chuyên gia tư vấn, những hạng mục công việc chính khởi sự xây dựng và kinh doanh nhà hàng gồm có:
– Đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng (Đăng ký với các cơ quan sở tại/ đăng ký thành lập hộ kinh doanh/doanh nghiệp tư nhân/ công ty…)
– Thiết kế nhà hàng
– Xây dựng nhà hàng
– Tuyển dụng các vị trí nhân sự chính: Quản lý, giám sát, Bếp trưởng, Phụ trách kế toán, kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ,
– Thiết lập bộ máy quản lý để phân công, đảm nhiệm các hạng mục công việc ban đầu và làm việc về sau.
– Đặt hàng mua sắm thiết bị, nội thất nhà hàng theo thiết kế.
Hạng mục xây dựng, tuyển dụng và mua sắm thiết bị, nội thất có thể tiến hành song song, vì đều mất thời gian dài. Thiết bị và nội thất đều phải đặt trước.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *