Menu

Quy đinh tiếp khách, giảm giá trong nhà hàng

Việc tiếp khách, giảm giá trong hoạt động nhà hàng là những hình thức mang tính chất PR, promotion (khuyến mãi) rất cần thiết cho hoạt động kinh doanh, thúc đẩy bán hàng, tạo mối qua hệ, giữ khách

Bạn có thể download mẫu quy định tại website này về…

One Response
  1. Trần khôi nguyên

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *