Menu

Quản trị chất lượng

Quản trị chất lượng là quy trình tổng hợp tất cả các hạng mục quản trị khác nhằm tạo ra, duy trì chất lượng cao cho tát cả các hạng mục hoạt động kinh doanh của nhà hàng.
Quan trọng nhất trong quản trị chất lượng là thiết lập, nâng cao và duy trì chất lượng món ăn đồ uống và chất lượng phục vụ.
Muốn thực hiện mục tiêu này, phải kết hợp và thực hiện tốt tất cả các khâu hoạt động khác trong nhà hàng. Từ khâu tuyển dụng, đào tạo, kiểm soát tài chính, thu mua hàng hoá, quản lý thực phẩm, kho, quy trình chế biến, thông tin phản hồi của khách hàng đến quảng cáo, tiếp thị…
Quy trình quản trị chất lượng phải được kết hợp và thực hiện tốt của cả một tập thể. Mỗi các nhân đều luôn được hướng dẫn và bắt buộc phải thực hiện các yêu cầu, quy định do ban quản lý đề ra. Bản thân người quản lý, giám đốc phải là người thực hiện nghiêm túc và kiểm soát chặt chẽ các quy trình đó để đảm bảo quy trình quản trị chất lượng luôn được kiểm soát, được thực hiện.
hnm

type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *