Menu

Phương pháp FIFO

Kho nhà hàng trữ thực phẩm đồ khô là chính. Với thực phẩm đò khô, gia vị, đồ chai, lon – phương pháp tốt nhất là FIFO
FIFO – First In First Out – Nhập trước xuất trước.
Đa số các thực phẩm đồ khô gia vị, đồ chai lon, đồ hộp đều có hạn sử dụng ngắn. Do vậy nhập trước phải xuất trước tránh hiện tượng đồ nhập trước xuất sau hết hạn.
Nhân viên kho phải có nghiệp vụ quản lý, ghi sổ, sắp xếp hết sức khoa học.
hnm

type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *