Menu

Nhà hàng trực tuyến

Bạn nên có thêm một nhà hàng trực tuyến sau khi đã có một nhà hàng trong thời đại thông tin ngày nay.
Marketing trực tuyến, Internet marketing đều là những phương pháp mà bạn nên coi trọng, chú ý và áp dụng để tiếp thị nhà hàng của bạn.Internet là một công cụ quảng cáo rộng khắp, rẻ và thời thượng. Hiệu quả của ứng dụng này là không giới hạn.
Bạn phải làm gì để thực hiện quảng bá trực tuyến?
Xây dựng một nhà hàng trực tuyến: một website với tên miền riêng hoặc một cách khác để “buôn có bạn, bán có phường” và đđược tìm thấy hơn là một website nh nằm trên một trang web chuyên ngành Nhà hàng, ẩm thực hay Du lịch để quảng bá thông tin, hình ảnh nhà hàng bạn – Nếu nằm trên những trang này – bạn sẽ trở thành thành viên của website, bạn nên chọn một trang chuyên ngành ẩm thực, nhà hàng để cô đọng và nâng cao tính hiệu quả chuyên ngành. Ví dụ như Tạp chí trực tuyến Nhà hàng Việt Nam (www.restaurants.com.vn ) là nơi bạn có thể tđăng thông tin Nhà hàng miễn phí với đầy đủ thông tin, hoặc lựa chọn thêm nhiều hình thức khác như bài viết có biên tập, quảng cáo bằng logo, banner với một ít chi phí. Bạn cũng có thể link địa chỉ tên miền riêng của bạn đến đó.
– Sử dụng ít nhất một địa chỉ e-mail cho nhà hàng.
– Nếu điều kiện kinh phí cho phép – đặt logo, banner trên những website lớn hoặc những website chuyên ngành ẩm thực, nhà hàng hoặc du lịch và link đến nhà hàng trực tuyến của bạn.
Nhà hàng trực tuyến của bạn là đại diện trên mạng internet toàn cầu, và cũng là công cụ góp phần gia tăng giá trị thương hiệu của nhà hàng bạn.
hnm

type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *