Menu

Nhập hàng hoá

Nhập hàng (thực phẩm, đồ uống, …) cần phải tuân thủ theo một quy trình hàng ngày.
Nhập thực phẩm vào bếp: khi nhập cần có sự chứng kiến của nhân viên bếp (để kiểm tra chất lượng là chính), nhân viên kế toán (để kiểm tra số lượng, chủng loại hàng hoá là chính), để chặt chẽ hơn có thể còn có nhân viên bộ phận khác như bảo vệ.
Do vậy, trên một phiếu nhập hàng thường sẽ phải có chử ký của người giao hàng, nhân viên bếp, nhân viên kế toán và có thể có cả bảo vệ.
Nhập đồ uống, đồ khô hay các loại hàng hoá khác từ nhà cung cấp vào kho, vào bar cũng có quy trình tương tự. type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *