Menu

Ngày tốt khai trương đầu năm Đinh Dậu 2017

Ngày mở hàng khai trương đầu năm mới có ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc của gia chủ trong năm. Vì vậy,việc xem ngày giờ tốt khai trương luôn rất được coi trọng. Năm nay Đinh Dậu 2017, các ngày, giờ dưới đây đều thích hợp để mở hàng, khai trương đầu năm:

  • Ngày mùng 3 tết (30/1/2017) giờ đẹp Thìn (7h – 9h) hoặc Ngọ (11h – 13h) hoặc Mùi (13h – 15h) hoặc Tuất (19h – 21h)
  • Ngày mùng 5 tết (1/2/2017) giờ đẹp Mão (5h – 7h) hoặc Tỵ (9h – 11h) hoặc Thân (15h – 17h) hoặc Tuất (19h – 21h)
  • Ngày mùng 10 tết (6/2/2017) giờ đẹp Sửu (1h – 3h) hoặc Mão (5h – 7h) hoặc Ngọ (11h – 13h) hoặc Thân (15h – 17h)


  type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *