Menu

Ngày mở hàng đầu Xuân Nhân Thìn 2012

Qua Tết, đầu xuân Nhâm Thìn 2012, bạn sẽ mở hàng ngày nào? Sau đây là ngàytốt, xấu cho từng công việc trong những ngày đầu năm:

Mùng 1 Tết (23/1, Thứ 2, Quý Mùi):
Không lợi xuất hành, mở hàng. Có thể đi lễ. Nếu cần xuất hành chọn hướng Tây (Tài thần).
Mùng 2 Tết (24/1, Thứ 3, Giáp Thân):
Có thể xuất hành, mở hàng, đi lễ. Xuất hành chọn hướng Đông Nam (Tài thần)
Mùng 3 Tết (25/1, Thứ tư, ất Dậu):
Có thể xuất hành, mở hàng, đi lễ. Xuất hành chọn hướng  Đông Nam (Tài thần).
Mùng 4 Tết (26/1, Thứ 5, Bính Tuất):
Không lợi xuất hành, mở hàng. Có thể đi lễ. Nếu cần xuất hành chọn hướng Đông (Tài thần).
Mùng 5 Tết (27/1, Thứ 6, Đinh Hợi):
Không lợi xuất hành, mở hàng. Có thể đi lễ. Nếu cần xuất hành chọn hướng Đông (Tài thần).
Mùng 6 Tết (28/1, Thứ 7, Mậu Tý):
Không lợi xuất hành, mở hàng. Có thể đi lễ. Nếu cần xuất hành chọn hướng Bắc (Tài thần).
Mùng 7 Tết (29/1, Chủ nhật, Kỷ Sửu):
Không lợi xuất hành, mở hàng, đi lễ. Nếu cần xuất hành chọn hướng Nam (Tài thần).
Mùng 8 Tết (30/1, Thứ 2, Canh Dần):
Không lợi xuất hành, đi lễ. Có thể mở hàng. Nếu cần xuất hành chọn hướng Tây Nam (Tài thần).
Mùng 9 Tết (31/1, Thứ 3, Tân Mão):
Không lợi xuất hành, mở hàng. Có thể đi lễ. Nếu cần xuất hành chọn hướng Tây Nam (Tài thần).Qua liệt kê ở trên có thể thấy:
Ngày tốt cho xuất hành, gặp mặt đầu năm: Mùng 2 (24/1), mùng 3 (25/1).
Ngày tốt cho mở hàng, giao dịch ký kết đầu năm: Mùng 2 (24/1), mùng 3 (25/1), mùng 8 (30/1).
Ngày tốt cho cúng tế, đi lễ đầu năm: Mùng 1 (23/1), mùng 4 (26/1), mùng 5 (27/1), mùng 6 (28/1), mùng 9 (31/1). Có sự trùng hợp là, khi năm nay Lục Bạch nhập trung cung, tài vận đi xuống.
Sưu tầm.

type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *