Menu

Miễn phí tạo Coupon/ Voucher trên restaurants.com.vn

Restaurants.com.vn với giao diện mới đang đưa vào thử nghiệm tiện ích cung cấp Voucher/ Coupon giảm giá, khuyến mãi cho các nhà hàng là thành viên trên wbsite.

Các nhà hàng là thành viên (có webpage giới thiệu trên restaurants.com.vn, ví dụ ) sẽ được tạo miễn phí thẻ Voucher/ Coupon trên trang Coupon của website.
Thực khách có thể vào trang này để  đăng ký nhận Coupon miễn phí qua email của mình.
Chương trình, nội dung, điều khoản khuyến mãi trên Coupon do nhà hàng tự quyết định và cam kết bằng văn bản với website.
Coupon, Voucher hay thẻ giảm giá là những hình thức Marketing hiệu quả cho nhà hàng của bạn, làm gia tăng lượng khách hàngvà doanh thu.
Chương trình cụ thể tham khảo tại đây.
  type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *