Menu

Một số lưu ý khi thiết kế nhà hàng

Một số nhà hàng thường phải thay đổi, sửa chữa nhiều chi tiết thiết kế khi bắt đầu đi vào hoạt động vì đã chọn một công ty thiết kế chưa có kinh nghiệm thiêt skế nhà hàng.
Một số lỗi thường gặp:- Phòng ăn bị vọng tiếng ồn
– Nhà hàng thiếu nơi làm kho
– Bếp nhà hàng không có rãnh thoát nước sâu trên sàn bếp
– Nền bếp lát gạch quá trơn
– Hệ thống thoát nước quá hẹp.
– Ít sử dụng bẫy mỡ.
Tốt nhất, các nhà đầu tư nên yêu cầu bên thiết kế cùng làm việc và tham khảo các nhà tư vấn nhà hàng trong quá trình thiết kế.

type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *