Menu

Kinh doanh nhà hàng – ngành "lợi dụng vốn"

Bạn mua chịu, bán thu tiền ngay. Bạn đang sử dụng vốn của các nhà cung cấp một cách hoàn toàn hợp pháp! Thịt, cá, mọi loại thực phẩm, đồ uống, nguyên liệu … từ các nhà cung cấp được đưa đến nhà hàng qua các thoả thuận với chủ đầu tư, phương thức thanh toán thường sẽ là 15 ngày hoặc 30 ngày thanh toán một lần.
Thực phẩm, nguyên liệu đó được chế biến thành món ăn, đồ uống bán ngay trong ngày, và dĩ nhiên là thu tiền ngay. Và ngày hôm sau , hoặc vài hôm sau lại tái diễn quy trình đó. Bạn mua chịu – bán thu tiền ngay. Một nghề sử dụng vốn người khác rất hợp pháp! type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *