Menu

Kinh doanh nhà hàng không phải là nghề "ăn ngay"

Nhiều nhà đầu tư nhà hàng đặt ra yêu cầu, mong muốn là bắt đầu kinh doanh là phải “ăn ngay”. Nhà đầu tư đó nghĩ rằng nhà hàng là nghề “thu ngay”, “ăn ngay”. Nếu bạn nghĩ như vậy, bạn sẽ vô cùng thất vọng và mệt mỏi với thời gian đầu. Bởi các nhà hàng thường đi qua quy trình cơ bản là doanh thu cao tháng trong một hai đầu tiên, sau đó sẽ chững lại rồi giảm đi.

Đó chính là lúc thể hiện hoạt động kinh doanh thực của nhà hàng. Đơn giãn là khách hàngcủa những tháng đầu khai trương không nói lên năng lực điều hành kinh doanh, tiếp thị của đội ngũ quản lý, nhân viên nhà hàng.
Khách hàng đến với nhà hàng bạn thời kỳ đầu là bạn bè, người quen biết, khách mời, khách qua đường thấy mới khai trương, sự giảm giá , tác động của truyền thông gây tò mò…
Nếu nhà hàng của bạn tiếp tục đông khách trong nhiều tháng sau nữa sau ngày khai trương và cứ giữ như vậy. Bạn không mất đi khách ban đầu, ngày càng có nhiều khách quen luôn quay lại nhà hàng bạn, có thể bạn đã làm rất tốt và phát triển được khách, giữ được khách! Tuy nhiên, “hiện tượng” như trên là rất ít! Khi doanh thu theo hình Sin giảm đi, bạn đừng nãn – hãy xem đó là bước tất yếu và hãy chuẩn bị cho vấn đề đó. Hãy tiếp tục huy động mọi nguồn lực, các kế hoạch tiếp thị, kinh doanh để đưa đường Sin đi lên! type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *