Menu

Kiểm soát giá đầu vào

Lợi nhuận thuần phụ thuộc từ các yếu tố chính: Giá vốn hàng bán và giá bán của món ăn.
Điều rất quan trọng là bạn phải luôn kiểm soát được giá đầu vào của nguyên liệu, tđó đđiều chỉnh mức lãi suất.
Dĩ nhiên là giá bán phải theo thị trường và theo đẳng cấp nhà hàng bạn, nhưng kiểm soát tốt giá nhập vào của nguyên liệu sẽ giúp bạn tiết kiệm, nâng cao lợi nhuận.
Kiểm soát giá đầu vào: Trách nhiệm thuộc về kế toán nhà hàng và bếp.
Trách nhiệm chính trong bộ phận bếp là bếp trưởng, vì người bếp trưởng là người kiểm soát được giá cost của món ăn và lãi suất của nó. Người Bếp trưởng – bằng sự tìm hiểu, giao lưu với các đồng nghiệp trong nghề, với các nhà cung cấp để từng ngày cập nhật các biến đổi của thị trưuờng ẩm thực: Nguyên liệu mới, món mới, giá cả …
Người bếp trưởng phải chđạo b phận bếp kiểm soát tốt vấn đề giá cả và chất lượng hàng hoá để báo cáo lên cấp trên
Trách nhiệm của bộ phận kế toán là phải có một hoặc vài người tham gia vào qui trình kiểm soát giá hàng hoá nhập vào bằng cách tìm hiểu thị trường, khảo sát giá từu các nhà cung cấp, thảo luận với bếp và báo cáo với cấp trên để có chiến lược điều chỉnh khi có biến động về giá cả và hàng hoá trên thị trường.
Không kiểm soát tốt giá trị thực của hàng hoá đầu vào, có thể bạn để mất rất nhiều, lợi nhuận tụt thấp mà bạn không hay biết. Hoặc cũng có thể sẽ là nguyên nhân của những tiêu cực ngay trong bộ máy hoạt động của nhà hàng bạn.

type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *