Menu

Khách hàng luôn luôn đúng

Nghệ thuật kinh doanh:
Điều 1: Khách hàng luôn luôn đúng
Điều 2: Nếu khách hàng sai, xem lại điều 1.
Phục vụ nhà hàng là công việc hầu như tuyệt đối ghi nhớ 2 điều trên, khách hàng là thượng đế!
Nhân viên nhà hàng phải luôn được đào tạo để ghi nhớ điều đó! type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *