Menu

Doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn uống bình dân cần phải đảm bảo những điều kiện gì?

Theo thông tư số 18/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại, các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn uống bình dân phải thực hiện các quy định sau:
1. Thường xuyên đảm bảo thực hiện 4 điều kiện kinh doanh theo quy định tại thông tư này.
2. Đảm bảo những yêu cầu vệ sinh trong kinh doanh ăn uống và quy định việc báo cáo điều tra ngộ độc do ăn uống, cụ thể:
– Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có vụ ngộ độc do ăn uống (ít nhất có hai người cùng ăn bị tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng, … trong cùng một thời điểm) chủ cơ sở ăn uống hoặc người có trách nhiệm phải có nghĩa vụ báo cáo ngay với cơ quan y tế gần nhất
– Sản phẩm ăn uống nghi ngờ gây ngộ độc phải được giữ lại để cơ quan điều tra, kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân.
– Cơ sở ăn uống có loại sản phẩm gây ngộ độc sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành vi sai phạm và phải trả toàn bộ chi phí về khám, chữa bệnh cho bệnh nhân bị ngộ độc, cũng như chi phí cho việc điều tra tìm nguyên nhân gây ra ngộ đôc.
– Người phụ trách đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên. Nếu người nào mắc một trong các bệnh truyền nhiễm thì tạm thời cho nghỉ việc cho tới khi điều trị khỏi bệnh hoặc chuyển sang làm việc khác.
3. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định có liên quan đến kinh doanh ăn uống tại Nghị định 36/CP ngày 29/5/1995 và Nghị định 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ.

type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *