Menu

Đào tạo thực tế

Đào tạo thực tế – đào tạo ngay khi phục vụ khách là một phương pháp đào tạo quan trọng và mang lại hiệu quả cao.
Trong quy trình đào tạo nghiệp vụ nhân viên, đào tạo tại chổ – đào tạo thực tế – là một phương pháp rất hiệu quả, người được đào tạo nhớ lâu và có thể thực hành chuẩn lần sau.
Người quản lý, giám sát, tổ trưởng hay một nhân viên có kinh nghiệm đều có thể đảm nhiệm công việc này, chỉ dạy cho các nhân viên mới vào thực hành luôn tại chổ, khi phục vụ khách một kỷ năng phục vụ nào đó mà trước đó họ đã được học lý thuyết, học thực hành nhưng chưa từng ứng dụng vào thực tế.
Người quản lý cũng có thể theo dõi quá trình phục vụ của các nhân viên và chỉ dạy, sửa chữa ngay các kỷ năng chưa chuẩn, các động tác sai khi họ đang thực hành, làm việc. Điều đó làm các nhân viên rút kinh nghiệm ngay và có thể không bao giờ phạm sai lầm lần nữa.
Đào tạo tại chổ là một phương pháp hoàn thiện nhanh nhất các kỷ năng phục vụ, giúp cho nhân viên nâng cao tay nghề và làm việc hiệu quả hơn.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *