Menu

Công nợ nhà cung cấp

Nhà cung cấp chính của nhà hàng là đơn vị cung cấp thực phẩm và đồ uống thường xuyên cho nhà hàng (ngoài ra có thể là nguyên liệu gas, dụng cụ, hoá chất…)
Như đã bàn về ngành nhà hàng: là ngành kinh doanh lợi dụng vốn, hàng nhập vào nhà hàng hàng ngày nhưng thường không được thanh toán ngay mà chỉ thanh toán theo lịch nhất định. Hàng tháng bộ phận kế toán phải lập công nợ nhà cung cấp, vì hàng tháng nhà hàng sẽ thanh toán công nợ cho nhà cung cấp ít nhất là một lần vào ngày nhất định trong tháng. Do vậy bộ phận kế toán phải lập lịch thanh toán các nhà cung cấp.
Lịch thanh toán nên chia làm nhiều ngày cho nhiều nhà cung cấp vào những giờ nhất định. Tránh tập trung vào một vài ngày.
Công nợ nhà cung cấp phải chính xác, khi lập công nợ phải đủ chứng từ nhập hàng. Công nợ nhà cung cấp do kế toán công nợ lập, giám đốc duyệt chi và thủ quỹ xuất trả tiền. (Theo mô hình đầy đủ) type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *