Menu

Chọn tên miền (domain name) cho nhà hàng

Trong thơì đại công nghệ thông tin, thiết kế một trang web cho nhà hàng của bạn là điều cần thiết trong công tác Marketing. Điều đó có thể làm bạn phải cân nhắc, suy nghĩ khi lựa chọn một tên miền cho nhà hàng của bạn. Dĩ nhiên là tên miền bạn chọn phải thể hiện, liên quan đến thương hiệu của nhà hàng bạn. Nhưng còn nhiều yếu tố khác khiến bạn phải suy nghĩ để quyết định!

– Nên chọn nghĩa tiếng Việt hay tiếng Anh?
– Nên chỉ chọn thương hiệu không hay có chữ nhà hàng trong tên miền (vd: nhahangABC.com)
– Nên chọn chữ “nhahang” hay “restaurant”?
– Nên chọn tên miền quốc tế ( .com ; .net ; , …) hay chọn tên miền quốc gia  (.com.vn ; .vn)?
– …?

(Một giao diện website nhà hàng được thiết kế theo xu hướng hiện đại)

Để có một định hướng đúng khi lựa chọn, cần tham khảo các yếu tố chúng tôi nghiên cứu và tổng hợp như sau:
– Xu hướng các nhà hàng trên thế giới (trừ nhà hàng fastfood) đều chọn tên miền gồm tên thương hiệu kèm theo chữ nhà hàng trong tiếng anh (restaurant) hoặc trong ngôn ngữ của quốc gia đó.
– Tên miền (hay địa chỉ website) của một nhà hàng nếu có chữ “nhà hàng” nếu là tiếng Việt hay restaurant sẽ dễ SEO (tối ưu hoá bộ máy tìm kiếm), dễ được tìm thấy hơn trên các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing, …
– Nếu hướng đến khách hàng tìm kiếm nhà hàng là người nước ngoài, người truy cập từ nước ngoài thì nên dùng chữ “restaurant” trong địa chỉ website.
– Nếu hướng đến người dùng là người Việt nam trong nước thì nên dùng chữ “nhahang” trong địa chỉ website. (vd: nhahangABCD.com)
– Nếu là nhà hàng Âu, hoặc nhà hàng Á trong khách sạn, nhà hàng Á nhưng hướng đến khách nước ngoài nên dùng chữ restaurant (không phải số nhiều: restaurants) trong địa chỉ website. Ví dụ: NGONrestaurant.com
– Nếu tên nhà hàng là nghĩa tiếng Anh hay ngoại ngữ, hãy chọn chữ “restaurant’ đi kèm. Vd: Newyorkrestaurant.com
– Nếu là nhà hàng thuần Việt, nhà hàng đặc sản Việt và hướng đến khách hàng địa phương nên dùng chữ “nhahang” trong địa chỉ website. Vd: NHAHANGthienthai.com
– Miền Bắc Việt nam có xu hướng dùng chữ “nhahang” nhiều hơn.
– ưu tiên các loạ tên miền theo thứ tự: .COM > .VN > .COM.VN .  Tên miền .NET , .ORG , .BIZ không phù hợp với nhà hàng tại Việt nam.
SEO ( tối ưu hoá máy tìm kiếm) là yếu tố quan trọng để làm cho địa chỉ nhà hàng của bạn dễ được tìm thấy trên internet bởi những đối tượng khách hàng bạn mong muốn hướng đến! Vì vậy hãy lựa chọn tên miền thật phù hợp cho mô hình nhà hàng của bạn. type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *