Menu

Cash system- Hệ thống thu ngân

Hệ thống thu ngân nên được thiết lập như thế nào?
Với một nhà hàng tiêu chuẩn, bạn nên sử dụng máy tính và phần mềm thanh toán chuyên dụng. Thao tác sẽ nhanh hơn, bill được in ra đẹp hơn và quan trọng hơn – bạn quản lý được số liệu và các hoạt động của thu ngân.
Nên sử dụng phương pháp ghi order bằng phiếu ghi (captain order) 3 liên. Như vậy quy trình order – báo món ăn, đồ uống, báo thu ngân, kiểm soát món… sẽ khoa học và  chặt chẽ hơn. Ngoài ra bộ phận kế toán sẽ quản lý hoạt động bán hàng tốt hơn.
Ghi nhớ: tất cả mọi hoạt động báo món ăn, đồ uống, huỷ hoặc trả đều phải sử dụng order để ghi chú lại.
Bộ phận kế toán phải thực hiện công việc ghép phiếu ghi hàng ngày để kiểm tra tính chính xác của doanh thu. type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *