Menu

Các công việc mua sắm

Mua sắm là một hoạt động được thực hiện từ khi khởi sự xây dựng nhà hàng và liên tục mãi về sau:
Không tính đến quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, những hạng mục mua sắm đầu tiên sẽ là trang thiết bị, dụng cụ, nội thất,
Trong thời kỳ hoàn thiện tiền khai trương, bạn tiếp tục mua sắm rất nhiều những hạng mục khác cho nhà hàng, từ vải vóc, khăn khố, đồng phục cho đến các hạng mục trang trí …
Sau đó, đến hạng mục thực phẩm, đồ uống cho việc khai trương và bán hàng. thực phẩm và đồ uống sẽ là hạng mục mua sắm diễn ra hàng ngày về sau.
Mua sắm là một công việc quan trọng, cho dù ở giai đoạn nào trong quá trình đầu tư, kinh doanh. Người chịu trách nhiệm mua sắm phải có những kiến thức nhất định về hàng hoá, sản phẩm dđịnh mua hoặc đã có kế hoch mua. Nếu chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực này, bạn cần có nhà tư vấn đúng.
hnm

type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *