Menu

Bình chọn trực tuyến nhà hàng Việt nam 2010

Năm 2010, Tạp chí trực tuyến nhà hàng Việt nam (restaurants.com.vn) bắt đầu khởi xướng các chương trình bình chọn trực tuyến nhà hàng được ưa thích nhất tại Việt nam.
“Bình chọn nhà hàng được ưa thích nhất tại Hà nội” là chương trình bình chọn trực tuyến do Tạp chí trực tuyến nhà hàng Việt nam tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 2010 cùng với 3 chuơng trình khác là “”Bình chọn nhà hàng được ưa thích nhất tại TP HCM” và “Bình chọn 10 nhà hàng tốt nhất Việt nam”.

Các chương trình bình chọn do thực khách bình chọn trực tuyến trên phần mềm bình chọn nhà hàng. Thực khách sẽ bình chọn dựa trên tiêu chí chính là “nhà hàng được ưa thích nhất” của mỗi thực khách.
Có  phân loại nhà hàng:
– Nhà hàng Việt nam
– Nhà hàng Bia hơi (riêng chương trình bình chọn nhà hàng tại Hà nội)
– Nhà hàng Âu
– Nhà hàng Nhật
– Nhà hàng Hàn quốc
– Nhà hàng Trung quốc
– Quán đặc sản
Mỗi phân loại nhà hàng sẽ có từ 8 – 10 đại diện được Tạp chí trực tuyến nhà hàng Việt nam lựa chọn theo tiêu chí về sự nổi tiếng, thời gian hoạt động, qui mô đầu tư, kiến trúc, đẳng cấp, danh tiếng trên internet … Nêú nhà hàng ưa thích nhất của người bình chọn không có trong danh sách đại diện trên bảng danh sách, người bình chọn có thể tự gõ tên nhà hàng ưa thích của mình vào hộp tuỳ chọn bổ sung.
Hai tiêu chí không thể thể thiếu để một nhà nhà hàng được tham gia vào chương trình bình chọn là phải được tìm thấy trên internet qua các công cụ như Google, Yahoo, Bing hay trên hộp tìm kiếm của website nhà hàng Việt nam restaurants.com.vn và phải có thời gian hoạt động trên 12 tháng.
Người bình chọn là các thực khách đã ăn ở các nhà hàng được bình chọn với sự đánh giá khách quan, sự cảm nhận đầy đủ và ưa thích nhà hàng đó.
Người bình chọn sẽ tham gia bình chọn trực tiếp trên restaurants.com.vn khi thấy thông tin về chương trình bình chọn hoặc các thực khách được Tạp chí trực tuyến nhà hàng Việt nam gửi thư mời tham gia bình chọn.
Kết quả bình chọn sẽ được kiểm soát khách quan có sự tham gia đánh giá của HTDO (htdo.org) và sẽ công bố vào đầu tháng 01 năm 2011.
Tham gia bình chọn tại http://news.restaurants.com.vn/?page=tintuc&code=3_wQ827HOPRj3McbtbhyMr&id=1802
Nguồn restaurants.com.vn type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *