Menu

Bản kế hoạch

Để bắt đầu công việc một cách chuyên nghiệp và chắc chắn, nhầ đầu tư phải có một kế hoạch cụ thể (Plan)
Bản kế hoạch kinh doanh?
Kế hoạch kinh doanh là nơi bạn có thể:

– Mô tả về dự án mới hay công việc đang có của bạn.
– Xác định nhu cầu của khách hàng của bạn và khả năng bạn thoả mãn nhu cầu của họ.
– Khám phá các điểm yếu, điểm mạnh của các đối thủ cạnh tranh của bạn để bạn có chiến lược cạnh trang.
lập chiến lược Marketing chi tiết để phát triển thị phần.
– Xác lập mục tiêu, nhiệm vụ để thực hiện, phát triển và tạo lợi nhuận.
– Lấy dữ liệu cơ bản thực hiện các khoản vay, kêu gọi tham gia, đóng góp để thực hiện dự án.
– Cung cấp một kế hoạch kinh doanh và tài chính cùng lộ trình thu hồi vốn.
– Thể hiện cho các nhà đầu tư, cổ đông khác, các nhà cho vay về tiềm năng lợi nhuận mà họ sẽ được hưởng.
– Là lộ trình, định hướng xuyên suốt để bạn và đội cộng tác thực hiện dự án.
hnm

type=’text/javascript’>

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *