Menu

Tài liệu đào tạo phục vụ bàn

Phục vụ tại một nhà hàng chuyên nghiệp cần phải có nhứng kỹ năng chuyên nghiệp.Nhà hàng Âu – Á đều có những kỹ năng cơ bản chung và những kỹ năng chuyên sâu riêng.
Vui lòng liên hệ  kinhdoanhnhahang@gmail.com

5 Comments
  1. Trang
  2. Nguyen Vinh Thanh
    • founder
  3. Aksu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *