Menu

Restaurants.com.vn thay đổi nội dung

Restaurants.com.vn đã được thay đổi nội dung. Hiện nay, nội dung chính của restaurants.com.vn là “Nhà hàng tại Việt nam, nhà hàng Việt trên Thế giới” bằng ngôn ngữ chính là Tiếng Anh, với mục đích là quảng bá ngành nhà hàng Viet nam ra Thế giới.

 

Trước đây, restaurants.com.vn được xây dựng với nội dung chính bằng tiếng Việt, gồm cơ sở dữ liệu là danh bạ các nhà hàng tại Việt nam, sử dụng bộ tìm kiếm các trường tìm kiếm theo từng hạng mục địa điểm, loại nhà hàng, … và tin tức ẩm thực, nhà hàng Vietnam.

Restaurants.com.vn hiện nay đã thay đổi nội dung sang ngôn ngữ chính là tiếng Anh, với nội dung vẫn là danh bạ các nhà hàng tại các Thành phố ở Việt nam, nhưng được chọn lọc kỹ hơn và một số nhà hàng trong danh bạ được sưu tầm từ các blogs, tạp chí trực tuyến uy tín.

Restaurants.com.vn được cài đặt bộ tìm kiếm đa trường tìm kiếm theo địa điểm, thành phố, loại đồ ăn, các lựa chọn tìm kiếm khác như  thanh tán Visa, phòng riêng, …

Ngôn ngữ chính của nội dung restaurants.com là tiếng Anh, bên cạnh đó bộ dịch tự động Google translate cũng được tích hợp để dịch ra nhiều ngôn ngữ chính.

Ngoài ra, restaurants.com.vn được link với site vietnameserestaurants.info (thông tin nhà hàng Việt trên toàn cầu) đang được xây dựng với nội dung là danh bạ các nhà hàng Viet nam trên khắp Thế giới, và được link với Nhahang.Tel – Danh bạ nhà hàng trực tuyến

Theo domain6868.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *