Menu

Nguồn thông tin, tài liệu

Tất cả các thông tin tài liệu trên website này được lấy từ các nguồn sau:

1. Các bài viết, tài liệu có thể xem, tải xuống:

– Sưu tầm trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, tạp chí, internet, TV, radio, ấn phẩm khác…). Thông tin, tài liệu sẽ được ghi chú “sưu tầm” hoặc ghi rõ nguồn gốc.

– Được biên soạn từ tài liệu học, kinh nghiệm thực tiễn và những khám phá, suy luận  của người viết. (Quản trị website và những người đóng góp bài viết khác)

– Được dịch, biên soạn từ những tài liệu, thông tin miễn phí từ các ấn phẩm đào tạo có chuyên ngành có uy tín trong nước và ngoài nước.

+ Các tài liệu có nguồn gốc như trên đều mang tính chất để tham khảo, được phổ biến rộng rãi, hỗ trợ miễn phí.

2. Các tài liệu được bán (Sách, e-books, các dạng ấn phẩm khác):

– Được mua, nhập từ nước ngoài – là các ấn phẩm nguyên ngành được lựa chọn, giới thiệu có uy tín.

– Được ký gửi và bán thông qua website.