Menu

Khách hàng luôn luôn đúng

Nghệ thuật kinh doanh:

Điều 1: Khách hàng luôn luôn đúng

Điều 2: Nếu khách hàng sai, xem lại điều 1.

Phục vụ nhà hàng là công việc hầu như tuyệt đối ghi nhớ 2 điều trên, khách hàng là thượng đế!

Nhân viên nhà hàng phải luôn được đào tạo để ghi nhớ điều đó!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *